Työlupatietoa
Asiantuntevaa apua työlupa-asioissa

Työntekijän oleskelulupa - säädökset ja hakumenettely

Arkikielessä työlupa, työviisumi, myönnetään Suomessa tehtävää työntekoa ja oleskelua varten. Samalla se oikeuttaa matkustamaan Schengen maihin, eikä erillistä viisumia tarvita.

Toisen maan myöntämä oleskelulupa ei yleensä oikeuta työskentelemään Suomessa etenkään yli 90 päivää. Joissakin tapauksissa riittää jonkun toisen Schengen-maan myöntämä oleskelulupa tai viisumi tai viisumivapaa oleskeluoikeus Suomessa. Lisätietoa Maahanmuuttoviraston sivulla

Oleskeluluvista on säädetty ulkomaalaislaissa
Oleskeluluvista on säädetty ulkomaalaislaissa

Työntekijän oleskelulupa -järjestelmän tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta suunnitelmallisesti, nopeasti ja joustavasti ottaen huomioon työnantajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturva sekä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman mahdollisuus työllistyä. (Ulkomaalaislaki 70§)

Työmarkkinaosapuolet osallistuvat työntekijän oleskelulupien myöntämiskäytäntöjen seurantaan ja arviointiin sekä ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevien valtakunnallisten ja alueellisten linjausten laadintaan. (71§)

TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen ja työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Ulkomaalaisen toimeentulon on oltava turvattu ansiotyöstä saatavalla tulolla oleskeluluvan voimassaolon ajan. (73§)

Työntekijän oleskelulupa oikeuttaa työskentelemään pääsääntöisesti yhdellä tai useammalla ammattialalla. (74§)

Jos TE-toimiston osapäätös on myönteinen, voi Maahanmuuttovirasto myöntää työntekijän oleskeluluvan. (83§)

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätös työntekijän oleskelulupaa tai muuta oleskelulupaa ansiotyötä varten koskevaan hakemukseen viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on vastaanottanut asianmukaisesti täytetyn hakemuksen liitteineen. Jos hakemus pannaan vireille sähköisesti, käsittelyaika lasketaan siitä, kun hakija asioi henkilökohtaisesti viranomaisessa antaakseen 60 d §:n mukaiset biometriset tunnisteet ja esittääkseen hakemuksen liitteet alkuperäisinä. (82§ 1. mom.)

Edellä 1 momentissa säädettyä pidempi käsittelyaika on mahdollinen poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka liittyvät hakemuksen tutkinnan monimutkaisuuteen. Jos toimivaltainen viranomainen joutuu pyytämään tai hankkimaan asiassa lisäselvitystä, käsittelyajan kuluminen keskeytyy, kunnes tarvittavat selvitykset on saatu (82§ 2. mom.)

On useita muitakin työntekoon oikeuttavia oleskelulupia kuin työntekijän oleskelulupa, niistä tietoa Maahanmuuttiviraston sivulla: migri.fi/oleskelulupa

Koko ulkomaalaislaki löytyy tästä

Hakuprosessi lyhyesti

Oleskelulupahakemus vireytetään Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä Suomessa tai Suomen edustustossa ulkomailla

Hakija (työntekijä) jättää hakemuksensa henkilökohtaisesti.

Maahanmuuttovirasto on koostanut Migri.fi-sivustolle vastauksia asiakkaiden yleisiin kysymyksiin. Esimerkkejä siitä, miten eri tilanteissa kannattaa toimia: https://migri.fi/ukk-tyonteko

Työnantaja osallistuu luvan hakemiseen täyttämällä hakemuksen liitteeksi tarvittavan lomakkeen (TEM 0.54), jonka toimittaa työnhakijalle varsinaiseen hakemukseen liitettäväksi.

Hakemuksen voi vireyttää myös sähköisesti EnterFinland palvelussa

Hakijan on kuitenkin käytävä tunnistautumassa Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

Maahanmuuttoviraston video-opas ohessa:

EU-rekisteröinti (vapaa liikkuvuus)

Jos olet EU-valtion, Pohjoismaan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, et tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Voit oleskella ja työskennellä Suomessa vapaasti enintään kolmen kuukauden ajan. Sinulla on oltava voimassa oleva henkilökortti tai passi.

Sinun pitää kuitenkin rekisteröidä oleskeluoikeutesi Maahanmuuttovirastossa, jos oleskelet Suomessa yli kolme kuukautta. Jos olet Pohjoismaan (Islanti, Norja, Ruotsi ja Tanska) kansalainen, sinun pitää rekisteröidä oleskeluoikeutesi maistraatissa.

Kun teet rekisteröinnin, saat henkilötunnuksen ja oleskelet Suomessa laillisesti. Vaikka olisit rekisteröinyt tietosi väestötietojärjestelmään (VTJ) jo maistraatissa, sinun pitää sen lisäksi hakea oleskeluoikeuden rekisteröintiä Maahanmuuttovirastolta.

Sinun ei tarvitse rekisteröidä oleskeluoikeuttasi, jos oleskelet Suomessa vähemmän kuin kolme kuukautta yhtäjaksoisesti. Kolmen kuukauden oleskelun laskeminen alkaa aina siitä, kun olet käynyt Suomen rajojen ulkopuolella ja palaat takaisin Suomeen.

Lisätietoa Maahanmuuttoviraston sivulla: https://migri.fi/eu-kansalainen


Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta se toimisi paremmin. Lisää tietoa voi lukea Viestintäviraston sivulta.

Vastuuvapauslauseke & Tietosuojakäytäntö