Helpotusta luvassa alan vaihtajille

16.03.2019

Enää ei tarvitse odottaa neljä vuotta pysyvää oleskelulupaa saadakseen jatkoluvan uudelle ammattialalle. Esityksessä ehdotetaan, että työntekijän oleskeluluvan jatkolupaa hakevalla olisi ilman saatavuusharkintaa mahdollisuus hakeutua myös sellaisen työnantajan palvelukseen, joka toimii muulla kuin edellisessä työntekijän oleskeluluvassa mainitulla alalla. Edellytyksenä kuitenkin olisi, että ulkomaalainen on työskennellyt työntekijän oleskeluluvan nojalla vähintään yhden vuoden.

TE-toimisto ja Maahanmuuttovirasto varmistaisi edelleenkiin muut työntekijän oleskeluvan myöntämisen edellytykset.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, mutta vielä ei ole tiedossa, milloin muutos astuu voimaan.

Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua työlupien käsittelyajat, moniko työnantaja on valmis odottamaan useita kuukausia? Migrin mukaan jatkoluvan käsittelyaika on 4 kuukautta.